Здравей, свят!

КИНОЛОГготово copy

Контакт:

kinolog@abv.bg

Телефони

Председател на КДП – Пеньо Запрянов – +359899866577

Зам. председател: – Запрян Кичуков – +359888709161

Уставът, по който се ръководи дейността на Киноложко дружество Първомай, е приет на проведеното Учредително събрание на 25.06.2015 година в град Първомай.

ЕИК 176944754

Банкова сметка:

Банка ДСК гр. Първомай

IBAN BG46STSA93000027391383  BIC STSABGSF

Брой членове: 41

Учредители

 1. Пеньо Здравков Запрянов
 2. Запрян Тонев Кичуков
 3. Нина Пенева Запрянов
 4. Ангел Атанасов Папазов
 5. Иван Шибилев Ангелов
 6. Ангел Райков Муратев
 7. Янко Диков Диков
 8. Даниел Атанасов Колев
 9. Здравко Пенев Запрянов
 10. Венета Кичукова
 11. Атанас Желязков Колев
 12. Иван Вангелов
 13. Румен Досев
 14. Нина Тодорова Миткова
 15. Сребрина Христова Цветкова
 16. Грозю Атанасов Атанасов
 17. Петър Делчев Караславов
 18. Никола Тодоров Рашев
 19. Веселин Желязков Аргиров

Почетни членове определени на проведеното Учредително събрание на 25.06.2015 година в град Първомай за особени заслуги в популяризирането на кинологията в гр. Първомай

 1. Анелия Шанкова – Професионален хендлер
 2. Вихра Григорова – Международен съдия за ІІІ, ІV, VІ, VII, VІІІ и Х FCI групи – всички породи и Национален съдия за IX породна група – всички породи.
 3. Таня Арангелова – Международен съдия за ІV, VІ, ІХ и Х FCI групи – всички породи.
 4. Галина Тодорова – Международен съдия FCI ALL Round – всички групи, всички породи.
 5. Ненад Девич – Международен съдия FCI Председател на далматин клуб – Република Сърбия
 6. Велислава Костадинова – вдъхновител на кампанията „Заедно в живота“ – приета за почетен член 2017г. за особени заслуги в популяризирането на кинологията, благотворителността , добротата и взаимопомощта.

Членове:

Яна Рашева Георгиева – Калчева – 06.09.2015г.

Кольо Иванов Иванов – 06.09.2015г.

Иван Колев Иванов – 06.09.2015г.

Димитър Димитров Юруков – 17.09.2015г.

Стоян Николаев Калчев – 15.11.2015г.

Дора Костадинова Тенева – 15.01.2016г.

Иванка Петрова Тилева  – 21.04.2016г.

Мая Йорданова Павлова – 22.04.2016г.

Гергана Атанасова Миткова – 29.04.2016г.

Михаил Михайлов – 27.05.2016

Йордан Димитров Йорданов – 26,09,2016

Филип Георгиев Димитров – Пловдив – 14.03.2017

Деньо Александров Попминчев -с. Шейново   – 17.08.2017

Самет Джемал Ферад – 14.11.2017

Надя Георгиева – 30,07,2019

Ваня Евгениева Караиванова – 11.09.2020