Заявка / Entry form

Такси за участие/Donations 

Киноложко дружество „Първомай“

ЕИК 176944754

Банкова сметка:

Банка ДСК гр. Първомай

IBAN BG77STSA93000023245918  BIC STSABGSF

Приемани дарения!:

За кучета записани и платили до 15 март 2017г.

За кучета с родословия издадени от БРФК и кучета регистрирани в българска община/ удостоверява се с платена такса за 2016г/

Първо куче – 20 лева
Всяко следващо куче – 15 лева
Класове – бебе ,подрастващо и ветерани – 10 лева

За всички участници с родословия издадени от други държави

For all other countries:

First dog – 20 EUR

Each additional dog – 15 EUR

Classes – baby, junior and veteran – 10 EUR

Първо куче – 40 лева
Всяко следващо куче – 30 лева
Класове – бебе ,подрастващо и ветерани – 20 лева

Изложбата е промоционална за породите участвали в специалките на 29.04.2017г., за членове на КДП и за кучета регистрирани в Община Първомай/ удостоверява се с платена такса за 2016г/ приеманото дарение е 10 лева! Кучета участвали в аджилити състезанието не дължат такса при подаване на заявка до 15 март 2017г.